لبخند بزرگ مرد: عکسهایی از دکتر محمد مصدق

2007-12-18

نمی خواستم از خانه بروم…. مردم آمده بودند قالی مرا بدزدند و نه اینکه مرا بکشند …. غارتگران از جلو و نظامیان از عقب به خانۀ من هجوم آوردند و هر چه در خانۀ من و فرزندانم بود ، حتّی در و پنجره ها را از جا کندند و بردند. جای آن دارد از آن افسری که در ایام توقیف من در باشگاه افسران ، عینک مرا که در اتاق خوابم بود و برده بودند به من داد صمیمانه تشکر کنم. دکتر محمد مصدق

نوشتن از بزرگ مردی مانند دکتر محمد مصدق کمی سخت است. از این رو مجبور شدم برای وصف صفا و بزرگی این مرد از خاطره ای از خودش شروع کنم. به هر تقدیر این مجموعه عکس با عنوان «لبخند بزرگ مرد» شامل عکسهایی است که صفای وجودی دکتر محمد مصدق را به نمایش میگذارد.

dr-mossadegh-greets-soviet-ambassador-alexander-panyushkin-1951دیدار دکتر محمد مصدق با فرستاده دولت روسیه Alexander Panyushkin سال 1951

charismatic-mossadegh-conversing-with-dean-achesonدکتر محمد مصدق در دیدار با  Dean Acheson

britains-special-envoy-stokes-warns-mossadegh-of-the-consequencesدکتر محمد مصدق در دیدار با فرستاده دولت بریتانیا

prime-minister-mohammad-mossadegh-of-iran-shaking-hands-with-sr-gladwyn-jebb-at-the-united-nations-security-council-in-new-york-cityدکتر محمد مصدق در دیدار با Sr. Gladwyn Jebb  در سازمان ملل

us-ambassador-ernest-gross-greeting-irans-premier-mohammed-mossadeghدیدار دکتر محمد مصدق با سفیر آمریکا در نیویورک

prime-minister-mohammed-mossadegh-of-iran-waves-as-he-leaves-union-station-for-the-iranian-embassy-in-washington-dcدکتر محمد مصدق در سفر به سازمان ملل

mohamed-mossadegh-premier-of-iran-correcting-the-prosecutors-grammar-at-his-trialلبخند به بیدادگاه

mohamed-mossadegh-premier-of-iran-correcting-the-prosecutors-grammar-at-his-trial1953دادگاه نا مشروع دکتر محمد مصدق سال 1953

mohammed-mossadegh-lying-in-bed-talking-to-allahyar-saleh1951لبخند در بستر بیماری

عکسها را میتوانید در میان این عکسها بیابید

Advertisements