Archive for فوریه 2008

ژیان و عشق سرعت (مجموعه عکس)

2007-12-18

چه بخواهیم چه نخواهیم «ژیان» بخشی از خاطرات زندگی ماست. ژیان که به قولی پدر بزرگ «زانتیا» محسوب میشه برای خودش دورانی داشته . ارابه ای که مثه کالسکه نرم و راحت بود و معروف بود به خاطر سیستم فنری خودش هیچ وقت «چپ» نمیکنه. پشت ژیان نشستن تقریبا تو جامعه ما یه افت محسوب میشد ولی حداقل برا من یکی رانندگی با ژیانی که از دائیم دزده بودم توام بود با شادی و خنده و خاطرات خوش.

به هر تقدیر ژیان پدیده ای در حال انقراض است وبه نظر من تهیه یه مجموعه عکس از یک موجود در حال انقراض یا به قولی «زیر خاکی» کار جالبی بود. با تمام این مسائل من برای تهیه این مجموعه سعی کردم از تمام منابع موجود (حدودا چهارهزار عکس ) استفاده کنم و گمان میکنم مجموعه نسبتا خوبی از نوع خودش باشه.

1814411379_553b64bde2.jpg

140279476_3e156321eb.jpg

249957239_11d0460f5c1.jpg

120349031_733233c72f.jpg

2217154928_e90bd000b1.jpg

2223942824_33877269a4.jpg
gyane.jpg

2206020657_ae97f24a6f.jpg

2131334029_3883bd3918.jpg

2151433227_f08c1ba487.jpg

294991168_eaf898d9ae.jpg

2777900026_31c0e72d9a

این عکسها رو میتونید لا به لای این عکسها پیدا کنید

منابع (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Advertisements